keskiviikko 22. marraskuuta 2017

Terveiset SPKL:n vuosikokouksesta

Suomen Palveluskoiraliiton vuosikokous pidettin 18.11 Tuusulassa ja TVAta kokouksessa edusti minun lisäkiseni jäsensihteerimme Kirsi Kivinen.

Kuumin aihe kokouksessa oli tietenkin paljon puhuttu lisenssi. Siihen liittyvä vakuutus ja lehti. Toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä käytiin pitkä keskustelu lisenssi maksuista. Saimme valitettavasti talousarvion ja toimintasuunnitelman vasta kokouspaikalla ja se vaikeutti oleellisesti ehdotusten tekemistä. Lopulta kokous päätyi neljään ehdotukseen, joista äänestettiin. (kaikki äänioikeutetut saivat tehdä konkreettisia ehdotuksia). Ehdotukset olivat:
  • hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta ja lisenssi 40€ 
  • häntärahan ja koemaksun (yhdistysten maksaman) nosto 
  • lisenssin hinnan lasku nuorisojäseniltä 0€. Muilta osin hallituksen esityksen mukainen. 
  • vuosilisenssi 40€, perhejäsen 20€, nuorisojäsen 0€, kertalisenssi 10€ 
Edellä mainituista ehdotuksista äänestettiin. Ensin äänestettiin hallituksen esityksen puolesta/vastaan. Tämä kaatui selvästi. Sitten äänestettiin häntärahan ja koemaksun noston puolesta, tämä kaatui myös reilulla äänten enemmistöllä. Lopulta äänestettiin kahden viimeisen ehdotuksen väliltä ja alimpana mainittu ehdotus hyväksyttiin osaksi toimintasuunnitelmaa. Tämä päätös laski tuloja SPKL:n hallituksen mukaan n. 40 000€. 

Talousarviokeskustelussa käytiin menot ja tulot löpi kustannuspaikkakohtaisesti ja käytiin niistä keskustelua. Todettiin lehden tuottavan vielä  sen verran paljon, ettei sitä ole järkevää lakkauttaa. Vakuutuksen vuosimaksu on 3000 euron luokkaa, josta suurin osa palautuu vuosittain avustuksena. Talousarvio hyväksyttiin 47 000€ tappiollisena. 

Suurin kysymys keskusteluissa on ollut se, että miksi nyt maksaa ja ennen ei maksanut. Aiemmin lajit kuuluivat kennelliiton alaisuuteen ja silloin kärjistetysti harrastajien kustannuksia maksettiin näyttelyistä ja näyttelyharrastajilta tulevista maksuista. Nykyään kun liitto on vaihtunut on "taloudelliset hartiat" aivan toisenlaiset ja talous on ollut miinuksella nyt muutaman vuoden. Tilanne on toki sietämätön meille kaikille harrastajille. 

TVA Pori ry jätti kokouksessa ponsiehdotuksen siitä, että SPKL ry:n tulee uusia sääntönsä pikaisesti, jotta säännöt mahdollistavat kaikkien lajien tasapuolisen kohtelun päätöksenteossa.

Heidi Särkipaju
TVA Pori ry
puheenjohtaja