lauantai 30. joulukuuta 2017

TVA Pori ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2018Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

TVA Pori ry:n tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa sekä parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. Tarkoituksen edistämiseksi yhdistys järjestää koulutus-, kilpailu-, koe-, näyttely- ja kurssitoimintaa. Yhdistys tekee erityisesti yhteistyötä Suomen Kennelliitto ry:n ja Satakunnan Kennelpiiri ry:n kanssa. Yhdistys jatkaa myös vuonna 2018 jäsenyhdistyksenä kansallisissa agility-, palveluskoira- ja valjakkourheiluliitoissa. Yhdistys voi toimia yhteistyössä myös muiden koti- ja ulkomaisten koirayhdistysten kanssa.


Yhdistyksen toiminta

Yhdistys tarjoaa vuoden aikana neljässä n. kahden kuukauden mittaisessa koulutusjaksossa tasoryhmittäin jaettuja peruskursseja tottelevaisuuskoulutusta ja rallytokoa sekä ns. extrakursseina pentu- eli eskarikursseja ja agilityä.  Kesän aikana yhdistys järjestää lyhytkursseja eri aiheista.

Vuoden 2018 aikana TVA Pori tulee järjestämään toko- ja rallytoko-kokeita, bh-kokeen sekä luonnetestin. Lisäksi yhdistys voi järjestää muita koulutus- tai kilpailutapahtumia jäsenistöltä tulleiden toiveiden mukaan. Yhdistys pyrkii muokkaamaan kurssitarjontaa kysynnän mukaan.

Yhdistys tulee anomaan kokeita vuodella 2018 seuraavasti:
helmikuu rally-toko (2 päiväinen),
maaliskuu BH-koe,
huhtikuu toko,
heinäkuu toko (ulkokoe, yhteistyössä Porin seudun kultaset ry), 
elokuu luonnetesti,
lokakuu toko,
marraskuu rally-toko,
joulukuu toko

Yhdistys kouluttaa koulutus- ja liikkeenohjaajia, koetoimitsijoita ja muita toimitsijoita tarpeen ja jäsenten kiinnostuksen mukaan.

Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan eri lajien Suomenmestaruuskisoihin osallistumalla jäsenten osallistumiskuluihin. Yhdistys pidättää oikeuden valita kuhunkin kilpailuun yhdistystä edustavat koirakot.

Edelleen vuonna 2018 jatketaan jäsenten vapaaehtoisen talkootyön palkitsemista talkoopassimerkinnöin.
Yhdistyksen sisäinen toiminta

Vuosi 2018 on yhdistyksen yhdestoista kokonainen toimikausi. Yhdistys järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja vaalikokouksen loka-joulukuun aikana. Vaalikokouksen yhteydessä järjestetään yhdistyksen pikkujoulut. Tarvittaessa vuoden aikana kutsutaan koolle ylimääräisiä kokouksia.

Yhdistyksen vaalikokouksessa valitsema hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, noin kuukauden-kahden välein.


Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloutta hoidetaan maltillisesti ja tarkkaa harkintaa käyttäen. Hankinnat tehdään hinta- ja laatuvertailujen pohjalta.

Yhdistyksen toiminta mahdollistetaan jäsen- kurssi- ja koemaksuja keräten. Yhdistyksen oman toiminnan ohella hallia vuokrataan muille yhdistyksille ja yksityisille henkilöille.

Vuonna 2018 yhdistyksen varoja tullaan käyttämään yhdistyksen Touhu-hallia varten ottaman pankkilainan lyhentämiseen sekä halliin ja luotsinmäellä sijaitsevan treenikenttään  liittyviin ylläpito-, perusparannus- ja huoltotoimenpidekustannuksiin sekä välinehankintoihin.
Lähemmäksi yhdistyksen säännöllistä toimintaa sijoittuva ulkotreenikenttä on myös suunnitteilla, ja mahdollisuuksia suunnitelmien toteuttamiseksi selvitellään.


Tiedotus

Tiedotus jäsenille toteutetaan sähköpostitse, yhdistyksen kotisivuilla, blogissa ja Facebookissa. Ilmoittautuminen yhdistyksen järjestämille kursseille tapahtuu pääasiassa erillistä ilmoittautumisjärjestelmää käyttäen.


keskiviikko 27. joulukuuta 2017

Jäsenyyden hakeminen

Yhdistyksen syyskokous 2.12 päätti ottaa käyttöön 1.1.2018 alkaen käytännön, jossa uusia jäseniä otetaan seuraan ympäri vuoden ilman kurssipaikkapakkoa. Jäseneksi voi hakeutua toimittamalla jäsenhakemuksen jäsensihteerille. Hakemus ja muut tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta http://www.tvapori.fi/jaesenet

TVA Pori ry:n hallitus käsittelee jäsenhakemuksia kunkin kuun 15. päivä.

MIKÄLI TOIMITAT JÄSENHAKEMUKSEN VIIMEISTÄÄN 5.1.2018 HALLITUS KÄSITTELEE HAKEMUKSESI NOPEUTETUSTI JA PÄÄSET JÄSENENÄ MUKAAN TAMMIKUUN ILMOITTAUTUMISEEN!

keskiviikko 22. marraskuuta 2017

Terveiset SPKL:n vuosikokouksesta

Suomen Palveluskoiraliiton vuosikokous pidettin 18.11 Tuusulassa ja TVAta kokouksessa edusti minun lisäkiseni jäsensihteerimme Kirsi Kivinen.

Kuumin aihe kokouksessa oli tietenkin paljon puhuttu lisenssi. Siihen liittyvä vakuutus ja lehti. Toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä käytiin pitkä keskustelu lisenssi maksuista. Saimme valitettavasti talousarvion ja toimintasuunnitelman vasta kokouspaikalla ja se vaikeutti oleellisesti ehdotusten tekemistä. Lopulta kokous päätyi neljään ehdotukseen, joista äänestettiin. (kaikki äänioikeutetut saivat tehdä konkreettisia ehdotuksia). Ehdotukset olivat:
  • hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta ja lisenssi 40€ 
  • häntärahan ja koemaksun (yhdistysten maksaman) nosto 
  • lisenssin hinnan lasku nuorisojäseniltä 0€. Muilta osin hallituksen esityksen mukainen. 
  • vuosilisenssi 40€, perhejäsen 20€, nuorisojäsen 0€, kertalisenssi 10€ 
Edellä mainituista ehdotuksista äänestettiin. Ensin äänestettiin hallituksen esityksen puolesta/vastaan. Tämä kaatui selvästi. Sitten äänestettiin häntärahan ja koemaksun noston puolesta, tämä kaatui myös reilulla äänten enemmistöllä. Lopulta äänestettiin kahden viimeisen ehdotuksen väliltä ja alimpana mainittu ehdotus hyväksyttiin osaksi toimintasuunnitelmaa. Tämä päätös laski tuloja SPKL:n hallituksen mukaan n. 40 000€. 

Talousarviokeskustelussa käytiin menot ja tulot löpi kustannuspaikkakohtaisesti ja käytiin niistä keskustelua. Todettiin lehden tuottavan vielä  sen verran paljon, ettei sitä ole järkevää lakkauttaa. Vakuutuksen vuosimaksu on 3000 euron luokkaa, josta suurin osa palautuu vuosittain avustuksena. Talousarvio hyväksyttiin 47 000€ tappiollisena. 

Suurin kysymys keskusteluissa on ollut se, että miksi nyt maksaa ja ennen ei maksanut. Aiemmin lajit kuuluivat kennelliiton alaisuuteen ja silloin kärjistetysti harrastajien kustannuksia maksettiin näyttelyistä ja näyttelyharrastajilta tulevista maksuista. Nykyään kun liitto on vaihtunut on "taloudelliset hartiat" aivan toisenlaiset ja talous on ollut miinuksella nyt muutaman vuoden. Tilanne on toki sietämätön meille kaikille harrastajille. 

TVA Pori ry jätti kokouksessa ponsiehdotuksen siitä, että SPKL ry:n tulee uusia sääntönsä pikaisesti, jotta säännöt mahdollistavat kaikkien lajien tasapuolisen kohtelun päätöksenteossa.

Heidi Särkipaju
TVA Pori ry
puheenjohtaja 

maanantai 9. lokakuuta 2017

Seuraavilla kursseilla vielä tilaa:

(Päivitetty 10.10.17 klo 10:00)

yläkoulu 2,3,4

kymppi 1,3,4

lukio 2

alempi kk 1, 2


rally-toko alkeet 2Peruskursseille haluavat EI-JÄSENET voivat ilmoittautua sähköpostilla keskiviikkona 11.10. klo 18.00 alkaen osoitteeseen tva.pori@gmail.com.

tiistai 3. lokakuuta 2017

TVAn kannanotto koskien lisenssiuudistustaSuomen Kennelliitto ry


Puheenjohtaja Harri Lehkonen sekä hallitus


Kamreerintie 8


02770 EspooKannanotto Suomen Palveluskoiraliiton hallituksen päätökseen pakollisesta lisenssistä

TVA Pori ry on erittäin huolissaan koiraharrastuksen tulevaisuudesta, mikäli pakollinen lisenssikäytäntö tulee voimaan SPKL ry:n hallituksen päätöksen mukaisesti 1.1.2018. TVA Pori on Satakunnan aktiivisin toko- ja RT-kokeiden järjestäjä, järjestäen vuodessa n. 8 koetta. Toko-kokeisiin ilmoittautuneiden määrä on laskenut pysyvästi sääntömuutoksen jälkeen ja kokeet jäävät nykyiselläänkin usein vajaiksi. Mikäli pakollinen ja porrastamaton lisenssimaksu otetaan käyttöön, pelkäämme kokeisiin osallistumisen vähenevän entisestään. Harrastajat, jotka haluavat kilpailla vain muutaman kokeen verran, jättävät jatkossa varmasti osallistumatta, sillä heille kokeen hinta nousee lisenssimaksun myötä kohtuuttoman korkeaksi.


Järjestämme kokeita pääasiassa syyskuusta huhtikuuhun, niin kutsutulla hallikaudella. Jatkossa useat harrastajat, jotka eivät ole ostaneet lisenssiä, jättävät loppuvuoden kilpailut seuraavalle kaudelle, jotta eivät joudu ostamaan mahdollisesti kahta lisenssiä peräkäin. Olemme aiemmin järjestäneet toko-kokeen aina myös tammikuussa, mutta emme tule tuota koetta anomaan vuodelle 2018 lisenssiuudistuksen vuoksi.


Ymmärrämme SPKL:n taloudellisen tilanteen ja sen aiheuttaman paineen maksujen nostoon, mutta tapa, jolla tätä pyritään toteuttamaan, ei aja harrastajien etua. Porrastamaton lisenssimalli suosii aktiivikilpailijoita, jotka kilpailevat useita kertoja vuodessa mahdollisesti useassa eri lajissa. Harrastajat, joiden tavoitteet ovat matalammalla, kärsivät lisenssimallista voimakkaasti. Tämä vaikuttaa suoraan kokeissa nähtävään rotukirjoon, mikä ei ole missään nimessä kannatettavaa. Rally-toko lajina on toiminut loistavana esimerkkinä siitä, miten kokeeseen osallistumisen matala kynnys lisää starttimääriä. Suunnitelmien toteutuessa matala kynnys osallistua kokeeseen on rally-tokonkin osalta historiaa. Koiraharrastuksen tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa harrastajissa, joille RT on helppo laji tutustua kokeisiin osallistumiseen. Nuorten ohjaajien starttimäärät ovat vuositasolla vähäisiä, jolloin heidän koemaksunsa nousevat myös koviksi.


Palveluskoirakokeissa kilpaillaan tyypillisesti vain muutamia kertoja kaudessa lajien luonteen vuoksi. Tämän lisäksi monet harrastajat tavoittelevat vain yhtä koulutustunnusta. Koulutustunnuksen saaminen yhden startin jälkeen on täysin mahdollista. Tämän lisäksi säännöt edellyttävät, että kokeeseen osallistuva henkilö on myös SPKL ry:n jäsenyhdistyksen jäsen. TVA Pori ry kokee, että lisenssi sekä yhdistysjäsenyyspakosta muodostunut hinta koulutustunnukselle on järjetön. Palveluskoiraliiton tulisi huolehtia siitä, että kilpailijoita riittäisi jatkossa myös kaikkiin kansallisiin lajeihin.


Kilpailutoiminta on mahdollista vain aktiivisen talkooväen avulla. Seurassamme on mm. tokon liikkeenohjaajia, jotka eivät kilpaile itse missään lajissa, mutta talkoilevat kotiseuralleen ilmaiseksi kerran vuodessa. Jatkossa tämän kaltaiset toimitsijat maksavat sekä kennelliiton jäsenmaksun että SPKL:n lisenssin saadakseen talkoilla. Koemme, että SPKL hankaloittaa lisenssisäädöksellään yhdistysten mahdollisuutta järjestää kokeita.


Koemme, että pakollinen vakuutus sekä ns. lehden vuosimaksu ovat täysin turhia osia lisenssissä. Pääosalla harrastajista on vapaa-ajan tapaturmavakuutus eivätkä päällekkäiset vakuutukset ole järkeviä. Lisenssiin kuuluvan vakuutuksen on suunniteltu kattavan vain koe- ja kilpailutoiminta, mikä tekee vakuutuksesta suppean. Kaikki harrastajat eivät ole myöskään kiinnostuneita osallistumaan lehden kustannuksiin.


Mikäli SPKL on pakotettu keräämään lisärahoitusta kilpailijoilta, tulisi liiton miettiä lisenssin porrastusta. Porrastuksessa tärkeää olisi huomioida mm. harrastajat joiden starttimäärä on vuosittain vähäinen, lapset/nuoret, toimitsijat sekä harrastajat joilla on jo tapaturmavakuutus.


TVA Pori ry ei myöskään koe, että Palveluskoirat – lehti nykyisellään palvelisi koiraharrastajia kaikissa liiton alaisissa lajeissa. Lehden sisällyttäminen lisenssiin tuntuu tarpeettomalta kustannuserältä monen koiraharrastajan mielestä. Lehden sisältö on toistaiseksi vahvasti suunnattu palveluskoiraharrastajille eikä lehti tuo lisenssille minkäänlaista lisäarvoa esimerkiksi koiratanssiharrastajan näkökulmasta. Tärkeiden asioiden tiedottaminen ei voi tänä päivänä perustua lehteen painettuun tiedottamiseen, vaan erilaiset sähköiset kanavat ja suorat sekä kohdennetut yhteydenotot jäsenyhdistyksiin tulee aktivoida välittömästi.


Toivomme, että Suomen Kennelliitto ry ottaa kattojärjestönä voimakkaasti kantaa SPKL ry:n suunnitelmiin ja ohjaa SPKL ry:ä palauttamaan lisenssiasian käsittelyyn sekä viemään sen vuosikokouksen käsiteltäväksi ennen päätöksiä.Terveisin


TVA Pori ry:n hallitus


Heidi Särkipaju, pj

Lisätietoja Heidi Särkipaju, 0440831018, heidi.sarkipaju@gmail.com

Vuoden 2017 viimeinen jakso

Hei!
PERUSKURSSIT:
Vuoden 2017 syksyn viimeinen jakso peruskursseja pyörähtää käyntiin viikolla 42, ma 16.10-->. Jäsenten ilmoittautuminen kursseille tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta.
Jakson lukujärjestys on julkaistu--> http://www.tvapori.fi/koulutukset/lukkari . Käyhän sieltä siis valitsemassa sopiva kurssivaihtoehto ja tutustu myös sivulta löytyviin peruutusehtoihin. Pääosin kurssit alkavat viikolla 42. Kouluttajat ilmoittavat ennen kurssin alkua poikkeuksista. Huolehdithan ajoissa, että sinulla on jäsennumerosi myös esillä. Tarvittaessa ota yhteys jäsensihteeriin tva.jasensihteeri@gmail.com. Mikäli olet vielä kurssikuvaukset luettuasi epävarma tasosta, jolle ilmoittautua, ota yhteyttä joko edellisen kurssin kouluttajaasi tai koulutusvastaavaan tähän sähköpostiosoitteeseen. Muistakaa tarkistaa tasonne ennen ilmoittautumista! Kurssikuvaukset löytyvät täältä--> http://www.tvapori.fi/koulutukset/kurssiselosteet

Ilmoittautumisjärjestelmä avautuu ma 9.10 klo 18.00. Kaikki jäsenten ilmoittautumiset siis sinne ke 11.10 klo 16 asti.
Ei-jäsenten ilmoittauminen keskiviikkona 11.10. klo 18.00 alkaen sähköpostitse osoitteeseen tva.pori@gmail.com.

Maanantaina 9.10 ilmoittaudutaan peruskursseille (yläkoulu, kymppi, lukio, korkeakoulut, rally-tokot ja pk-tottis). Jotta voisimme varmistaa, että saamme kaikille jäsenille koulutuspaikan, voit sähköisesti ilmoittautua vain yhdelle treenipaikalle per koira. Mikäli sinulla on useampia koiria, voit kunkin koiran ilmoittaa kyllä siis yhdelle kurssille. Jos haluat samalle koiralle useamman kurssipaikan, voit vapaita paikkoja tiedustella 11.10. klo 18.00 alkaen sähköpostitse. Kurssien täyttymistä päivitetään myös TVA Pori ry:n facebook-ryhmäänEXTRAKURSSIT:
Ilmoittautumispäivä on maanantaina 9.10.2017 klo 18.00 alkaen
Extrakurssien ilmoittautuminen tapahtuu myös sähköisen järjestelmän kautta, joten laitathan kaikki ilmoittautumiset sitä kautta. Ekstrakursseille osallistuminen ei edellytä TVA Porin jäsenyyttä eikä jäsenillä ole etuoikeutta ilmoittautua. Jos on epäselvyyttä koskien extrakursseja ota yhteyttä Maria Pykilään --> extrat.tva@gmail.com . Lisätietoja ja itse kurssit löytyvät nettisivuilta http://www.tvapori.fi/koulutukset/extrakurssit

Itse ilmoittautumisjärjestelmä löytyy osoitteesta http://tvapori.fi/kurssit/ Ensin klikkaat kohtaa 'Ilmoittaudu kurssille', jonka jälkeen valitset alasvetovalikosta sopivan kurssin. Kun täytät omia tietojasi, tee se huolellisesti! Painettuasi 'Ilmoittaudu'-nappia, et enää voi peruuttaa tai muuttaa tietojasi. Tarkista tämän jälkeen, että olet saanut sähköpostiisi vahvistuksen, joka lähtee automaattisesti järjestelmästä. Kouluttaja laittaa sinulle sähköpostia sitten vielä erikseen lähempänä kurssin alkua. Tarkemmat ohjeet löydät täältä --> https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0dmFwb3JpM3xneDoxYmQyNmNhZTBmOTJjMWFh
Itse ilmoittautumisen ajan päivystetään facebook-ryhmän, sähköpostin sekä puhelimen päässä.

tiistai 2. toukokuuta 2017

Kesäkurssit 2017 ovat täällä!


Kesäkurssit 2017


Kesäkursseille osallistuminen ei edellytä TVA Porin jäsenyyttä, eikä jäsenillä ole etuoikeutta ilmoittautua. Ilmoittautumispäivä on maanantaina 8.5.2017 klo 18.00 alkaen ilmoittautumisjärjestelmään http://tvapori.fi/kurssit/ 
(POIKKEUKSENA TOKON KOKEENOMAISET TREENIT: ilmoittautuminen samaan aikaan osoitteeseen extrat.tva@gmail.com, muista ilmoittaa myös kilpailuluokkanne!)
HUOM! Jos olet TVA:n jäsen muista laittaa jäsennumerosi ilmoittautuessa siihen kuuluvaan kohtaan, laskutus tapahtuu sen perusteella.TOKO

Toko tehoalkeet 1
Kurssilla tutustutaan tokoliikkeisiin ja niiden opettamiseen intensiivisesti. Kurssi sopii eskarin tai vastaavan käyneille.
Hinta 15€/jäsenet, 20€/ei jäsenet sis. 4 krt/ 6 koiraa
Treenit: 6.6., 13.6., 20.6. ja 27.6. klo 17-18 Halli
Kouluttaja: MirkaToko tehoalkeet 2
Kurssilla tutustutaan tokoliikkeisiin ja niiden opettamiseen intensiivisesti. Kurssi sopii eskarin tai vastaavan käyneille.
Hinta 15€/jäsenet, 20€/ei jäsenet sis. 4 krt/ 6 koiraa
Treenit: 8.6., 15.6., 22.6. ja 29.6. klo 18-19 Luotsinmäen kenttä
Kouluttaja: Marjaana


Toko ongelmaliikkeet alo/avo 1
Kurssilla paneudutaan niihin tokoliikkeisiin jotka kurssilaiset kokevat ongelmallisiksi. Kurssi on tarkoitettu alo/avo tasoisille.
Hinta 15€/jäsenet, 20€/ei jäsenet sis. 4krt/ 6 koirakkoa
Treenit: 17.5., 24.5., 31.5. ja 7.6. klo 18-19 Halli
Kouluttaja: Sini


Toko ongelmaliikkeet alo/avo 2
Kurssilla paneudutaan niihin tokoliikkeisiin jotka kurssilaiset kokevat ongelmallisiksi.
Kurssi on tarkoitettu alo/avo tasoisille.
Hinta 15€/jäsenet, 20€/ei jäsenet sis. 4krt/ 6 koirakkoa
Treenit: 5.6.,12.6.,19.6. ja 26.6 18-19 Luotsinmäen kenttä
Kouluttaja: Mirka


Toko ongelmaliikkeet voi/evl 1
Kurssilla paneudutaan niihin tokoliikkeisiin jotka kurssilaiset kokevat ongelmallisiksi.
Kurssi on tarkoitettu voi/evl tasoisille.
Hinta 15€/jäsenet, 20€/ei jäsenet sis. 4krt/ 6 koirakkoa.
Treenit: 18.5., 25.5., 1.6. ja 8.6. klo 19-20 Halli
Kouluttaja: Jonna


Toko ongelmaliikkeet voi/evl 2
Kurssilla paneudutaan niihin tokoliikkeisiin jotka kurssilaiset kokevat ongelmallisiksi.
Kurssi on tarkoitettu voi/evl tasoisille.
Hinta 15€/jäsenet, 20€/ei jäsenet sis. 4krt/ 6 koirakkoa.
Treenit: 3.7., 5.7., 17.7 ja 19.7. klo 18-19 Halli
Kouluttaja: Mari


Tokon häiriökurssi 1
Kurssi keskittyy parantamaan koirien häiriönsietoa toko-liikkeitä suorittaessa. Ryhmä harjoittelee vaihtelevissa paikoissa, erilaisille häiriöille altistuen. Kurssi on tarkoitettu koirakoille jotka osaavat vähintään alokas-luokan liikkeet, mutta suoritusvarmuus häiriössä puuttuu.
Hinta 15 €/ jäsenet, 20€/ ei jäsenet, sis. 4krt / 4 koirakkoa
Treenit: 14.6. Klo 18-19 Luotsinmäen kenttä, 21.6., 28.6. ja 5.7. klo 18-19 (muut paikat sovitaan kurssilla erikseen)
Kouluttaja: Liisa


Tokon häiriökurssi 2
Kurssi keskittyy parantamaan koirien häiriönsietoa toko-liikkeitä suorittaessa. Ryhmä harjoittelee vaihtelevissa paikoissa, erilaisille häiriöille altistuen. Kurssi on tarkoitettu koirakoille jotka osaavat vähintään alokas-luokan liikkeet, mutta suoritusvarmuus häiriössä puuttuu.
Hinta 15 €/ jäsenet, 20€/ ei jäsenet, sis. 4krt / 4 koirakkoa.
Treenit 5.7. klo 18-19 Luotsinmäen kenttä,12.7.,19.7. ja 26.7. klo 18-19 (muut paikat sovitaan kurssilla erikseen)
Kouluttaja: Marjaana


Seuraa! 1
Kurssi on tarkoitettu kisaaville/kisaamaan tähtääville koirakoille joilla seuraamisessa ongelmia.
Hinta 15 €/ jäsenet, 20€/ ei jäsenet, sis. 4krt / 4 koirakkoa.
Treenit: 22.5., 29.5., 5.6. Ja 12.6. klo 20-21 Halli
Kouluttaja: Heidi


Seuraa! 2
Kurssi on tarkoitettu kisaaville/kisaamaan tähtääville koirakoille joilla seuraamisessa ongelmia.
Hinta 15 €/ jäsenet, 20€/ ei jäsenet, sis. 4krt / 4 koirakkoa.
Treenit: 24.5., 31.5., 7.6. ja 14.6. Halli
Kouluttaja: Niina


Toko kokeenomaiset treenit
Kurssilla harjoitellaan liikkeiden suorittamista kokeenomaisesti. Treenit pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin koetilannetta muistuttavaksi. Kurssi sopii alo/avo/voi/evl liikkeet osaaville koirakoille
Kurssilla ei opetella uusia liikkeitä!
Ryhmään otetaan yhteensä 4 ylempien luokkien koiraa, sekä 4 alempien luokkien koiraa.
Hinta 15 €/ jäsenet, 20€/ ei jäsenet, sis. 2 harjoituskertaa (kesto noin 2h/krt.)
Treenit: 29.6. ja 13.7. klo 18-> Luotsinmäen kenttä
Kouluttajat: Johanna ja Liisa


Nouda!
Täsmäkurssi noudon opettamiseen tai voimassa olevan noudon vahvistamiseen.
Hinta 15 €/ jäsenet, 20€/ ei jäsenet, sis. 4krt / 4 koirakkoa
Treenit: 18.5., 25.5., 1.6. ja 15.6. klo 18-19 Luotsinmäen kenttä
Kouluttaja: Ninni


RALLYTOKO


Rally ratatreeni alo/avo 1
Kurssilla harjoitellaan liikkeiden suorittamista kokeenomaisesti. Treenit pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin koetilannetta muistuttavaksi. Kurssi sopii alo/avo liikkeet osaaville koirakoille.
Kurssilla ei opetella uusia liikkeitä!
Hinta 15 €/ jäsenet, 20€/ ei jäsenet, sis. 4 krt / 5 koirakkoa
Treenit: 5.6, 8.6., 12.6 ja 15.6 klo 18-19 Halli
Kouluttaja: Maria


Rally ratatreeni alo/avo 2
Kurssilla harjoitellaan liikkeiden suorittamista kokeenomaisesti. Treenit pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin koetilannetta muistuttavaksi. Kurssi sopii alo/avo liikkeet osaaville koirakoille.
Kurssilla ei opetella uusia liikkeitä!
Hinta 15 €/ jäsenet, 20€/ ei jäsenet, sis. 4 krt / 5 koirakkoa
Treenit: 3.6. klo 12-13, 13.6. klo 19-20, 17.6. klo 12-13, 20.6. klo 19-20 Halli
Kouluttaja: Outi


Rally ratatreeni voi/mes
Kurssilla harjoitellaan liikkeiden suorittamista kokeenomaisesti. Treenit pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin koetilannetta muistuttavaksi. Kurssi sopii voi/mes liikkeet osaaville koirakoille.
Kurssilla ei opetella uusia liikkeitä!
Hinta 15 €/ jäsenet, 20€/ ei jäsenet, sis. 4 krt / 5 koirakkoa
Treenit: 17.5., 24.5., 31.5. ja 7.6. klo 17–18 Halli
Kouluttaja: Marika


AGILITY


Agility ratatreeni
Agilityn ratatreeniä, jossa radan taso vaihtelee. Koiran tulee olla hallinnassa ja osata kaikki esteet.
Hinta 20€/jäsenet, 25€/ei jäsenet sis. 4 krt / 5 koirakkoa
Treenit: 22.5., 29.5., 5.6. Ja 12.6. klo 19-20 Halli
Kouluttaja: JenniAgility kontaktit
Kurssi on täsmä kurssi kontaktien harjoitteluun tai vahvistamiseen. Kurssilla tehdään pysäytys puomia, juoksu/pys A:ta ja keinua jokaisen tarpeen mukaan.
Hinta 20€/jäsenet, 25€/ei jäsenet sis. 4 krt / 6 koirakkoa
Treenit: 18.5., 25.5., 1.6. ja 8.6 klo 18-19 Halli
Kouluttaja: ReettaPK-LAJIT

Peltojälki alkeet
Kurssi tarkoitettu koirakoille, jotka haluavat aloittaa jälkiharrastusta. Jäljestetään ihmisjälkeä pellolla. Palveluskoirakokeisiin voivat osallistua vain pk-rotuiset koirat, mutta kurssille ei ole roturajoitusta.
Hinta 15 €/jäsenet, 20 €/ei jäsenet sis. 2 krt / 4 koirakkoa (varaa aikaa 2-3 tuntia/krt).
Treenit: 27.6. ja 4.7. Luotsinmäen kenttä
Kouluttaja: Niina


Metsäjälki alkeet
Kurssilla opetetaan koiraa jäljestämään ihmisen tekemää jälkeä maastossa. Palveluskoirien jäljestyskokeisiin voivat osallistua vai pk-rotuiset koirat, mutta kurssille ei ole roturajoitusta.
Hinta 15 €/ jäsenet, 20€/ ei jäsenet, sis. 2 krt / 4 koirakkoa (varaa aikaa 2-3 tuntia/krt).
Treenit: 7.6. ja 15.6. klo 18 Meri-Porin suunnalla (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Kouluttaja: Anne


Esineruutukurssi 1
Tutustutaan esineruutuetsintään
Hinta 15€/jäsenet, 20€/ei jäsenet sis. 2 krt / 6 koirakkoa (varaa aikaa 2-3 tuntia/krt)
Treenit: 22.5. ja 29.5. klo 18 (treenipaikka ilmoitetaan myöhemmin)
Kouluttaja: Kirsi


Esineruutukurssi 2
Tutustutaan esineruutuetsintään
Hinta 15€/jäsenet, 20€/ei jäsenet sis. 2 krt / 6 koirakkoa (varaa aikaa 2-3 tuntia/krt)
Treenit: 5.8. ja 12.8. klo 18 (treenipaikka ilmoitetaan myöhemmin)
Kouluttaja: AnneBH-kurssi
Kurssi palveluskoirien käyttäytymiskokeeseen tähtääville.
Hinta 15€/jäsenet, 20€/ei jäsenet sis. 4 krt / 6 koirakkoa
Treenit: 24.5., 31.5., 7.6. ja 14.6. klo 18-19 Luotsinmäen kenttä (kaupunkitreenit sovitaan kurssilla erikseen)
Kouluttaja: Reija


MUUT KURSSIT


Tunnetila ja motivaatio-kurssi
Koiran oikea tunnetila sekä hyvä motivaatio takaavat hyvän, kestävän ja iloisen koesuorituksen.
Kurssilla ohjaaja pyrkii löytämään oikeat keinot oman koiransa hyvän tunnetilan saavuttamiseksi sekä saamaan aikaan hyvin motivoituneen koiran. Kurssille voi osallistua kaikenikäiset ja kaikentasoiset koirat.
Hinta 15 € jäsenet, 20 € ei jäsenet, sis. 4krt / 4 koirakkoa
Treenit: 18.7, 20.7, 25.7. ja 27.7. klo 18-19 Halli
Kouluttaja: Anu
Nuorten ohjaajien ryhmä
Kurssi on noin. 10 - 17-vuotiaille koiranohjaajille koirineen. Kurssiin sisältyy tokoilua, agiliitelyä, rallytokoilua, naksuttimen opettelua, temppuilua ja jäljestämisen alkeita. yhtenä kertana aina yksi laji. Kurssi sopii tavoitteellisesti treenaaville nuorille, sekä kotikoiran ohjaajille. Pääsyvaatimuksena on, että koira pysyy varmasti ohjaajan hallinnassa kytkettynä myös muiden koirien lähettyvillä. Ensimmäisellä kerralla mukaan huoltaja ja/tai koiran omistaja, jolloin yhdessä kouluttajan kanssa varmistetaan koirakon kurssille sopivuus.
Hinta 20€/jäsenet, 25€/ei jäsenet sis. 4 krt/ 6 koirakkoa
Treenit: 15.5., 22.5., 5.6., 12.6., 19.6. ja 22.6. klo 17-18 Halli (osa kurssikerroista treenataan muualla)
Kouluttaja: Maarit
Mikä takapää?
Kurssilla käydään läpi harjoitteita takapään käytön vahvistamiseksi.
Hinta 15€/jäsenet,20€/ei jäsenet sis. 3 kertaa/6 koirakkoa (ensimmäisen kerran kesto 2h, 2 muuta kertaa 1h)
Treenit: 6.6 klo 18-20, 13.6 ja 20.6 klo 18-19 Halli
Kouluttaja: Maria
Näyttelykurssi
Näyttelykurssilla opetellaan näyttelykäyttäytymistä sekä koiran esittämistä. Kurssi sopii kaiken tasoisille koirakoille, näyttelykokemuksesta riippumatta.
Hinta 15 €/ jäsenet, 20€/ ei jäsenet , sis. 4 krt/ 8 koirakkoa
Treenit: 18.5., 23.5., 30.5. ja 8.6. Klo 19-20. Luotsinmäen kenttä
Kouluttaja: Johanna
Pentu- ja eskarikurssit
Eskarissa harjoitellaan koiran ja koiranohjaajan perustaitoja, kuten istumista, makaamista,
odottamista ja seuraamista. Eskari antaa hyvät pohjat kotikoiran tottelevaisuuteen, mutta on
myös tavoitteellisesti kouluttavien ensiaskel kohti kilpailemista.
Eskariin otetaan iästä riippumatta aloittelevia koirakoita. Ryhmässä harjoittelee kerralla
maksimissaan 8 koiraa.

Seuraavat eskarit alkavat 25.5. (ryhmä täynnä!)  ja 5.6.


TVA:n extrakursseista vastaa Maria Pykilä

maanantai 24. huhtikuuta 2017

Vuoden 2016 palkitut koirakot

TVA Pori ry palkitsi eilen kevätkokouksessa vuoden 2016 menestyneimmät koirakot. Onnea menestyneille!
Palkittuja koiria ovat:
2016 Toko-tulokas Secret Moonshine Be My Wild Dream ja Marjaana Nylund
2016 Toko-koira No-how eye of the tiger ja Liisa Elo
2016 Rally-Toko tulokas Clearing Pond´s Flying High ja Hanna Pohjatalo
2016 Rally-Toko koira Kultakedon Kjell-Konrad ja Marika Mykrä
2016 Agility-koira No-how eye of the tiger ja Liisa Elo
2016 Palveluskoira Myytin Myrskynratsu ja Harri Särkipaju
(Agility-tulokas ja PK-tulokas palkintoja ei jaettu, koska kilpailuun osallistujia ei ollut

tiistai 7. maaliskuuta 2017

TVA Porin perus- ja extrakursseille ilmoittautuminen!

Hei!
PERUSKURSSIT:


Vuoden 2017 toinen jakso peruskursseja pyörähtää käyntiin viikolla 12, ma 20.3-->. Jäsenten ilmoittautuminen kursseille tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta.
Jakson lukujärjestys on julkaistu--> http://www.tvapori.fi/koulutukset/lukkari . Käyhän sieltä siis valitsemassa sopiva kurssivaihtoehto ja tutustu myös sivulta löytyviin peruutusehtoihin. Pääosin kurssit alkavat viikolla 12. Kouluttajat ilmoittavat ennen kurssin alkua poikkeuksista. Huolehdithan ajoissa, että sinulla on jäsennumerosi myös esillä. Tarvittaessa ota yhteys jäsensihteeriin tva.jasensihteeri@gmail.com. Mikäli olet vielä kurssikuvaukset luettuasi epävarma tasosta, jolle ilmoittautua, ota yhteyttä joko edellisen kurssin kouluttajaasi tai koulutusvastaavaan tähän sähköpostiosoitteeseen. Muistakaa tarkistaa tasonne ennen ilmoittautumista! Kurssikuvaukset löytyvät täältä--> http://www.tvapori.fi/koulutukset/kurssiselosteet


Ilmoittautumisjärjestelmä avautuu ma 13.3 klo 18.00. Kaikki jäsenten ilmoittautumiset siis sinne ke 15.3 klo 16 asti.
Ei-jäsenten ilmoittauminen keskiviikkona 15.3. klo 18.00 alkaen sähköpostitse osoitteeseen tva.pori@gmail.com.

Maanantaina 13.3 ilmoittaudutaan peruskursseille (yläkoulu, kymppi, lukio, korkeakoulut, rally-tokot ja pk-tottis). Jotta voisimme varmistaa, että saamme kaikille jäsenille koulutuspaikan, voit sähköisesti ilmoittautua vain yhdelle treenipaikalle per koira. Mikäli sinulla on useampia koiria, voit kunkin koiran ilmoittaa kyllä siis yhdelle kurssille. Jos haluat samalle koiralle useamman kurssipaikan, voit vapaita paikkoja tiedustella 15.3. klo 18.00 alkaen sähköpostitse. Kurssien täyttymistä päivitetään myös TVA Pori ry:n facebook-ryhmään


EXTRAKURSSIT: 
Viikolla 11 on extrakurssien ilmoittautuminen. Extrojen lukkari ilmestyy ennen sitä nettisivuille ja facebookkiin www.tvapori.fi. Extrakurssit alkavat viikolla 12. Extrakurssien ilmoittautuminen tapahtuu myös sähköisen järjestelmän kautta, joten laitathan kaikki ilmoittautumiset sitä kautta. Ekstrakursseille osallistuminen ei edellytä TVA Porin jäsenyyttä eikä jäsenillä ole etuoikeutta ilmoittautua. Jos on epäselvyyttä koskien extrakursseja ota yhteyttä Maria Pykilään --> extrat.tva@gmail.com .
Itse ilmoittautumisjärjestelmä löytyy osoitteesta http://tvapori.fi/kurssit/ Ensin klikkaat kohtaa 'Ilmoittaudu kurssille', jonka jälkeen valitset alasvetovalikosta sopivan kurssin. Kun täytät omia tietojasi, tee se huolellisesti! Painettuasi 'Ilmoittaudu'-nappia, et enää voi peruuttaa tai muuttaa tietojasi. Tarkista tämän jälkeen, että olet saanut sähköpostiisi vahvistuksen, joka lähtee automaattisesti järjestelmästä. Kouluttaja laittaa sinulle sähköpostia sitten vielä erikseen lähempänä kurssin alkua. Tarkemmat ohjeet löydät täältä --> https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0dmFwb3JpM3xneDoxYmQyNmNhZTBmOTJjMWFh
Itse ilmoittautumisen ajan päivystetään facebook-ryhmän, sähköpostin sekä puhelimen päässä.