tiistai 3. lokakuuta 2017

TVAn kannanotto koskien lisenssiuudistustaSuomen Kennelliitto ry


Puheenjohtaja Harri Lehkonen sekä hallitus


Kamreerintie 8


02770 EspooKannanotto Suomen Palveluskoiraliiton hallituksen päätökseen pakollisesta lisenssistä

TVA Pori ry on erittäin huolissaan koiraharrastuksen tulevaisuudesta, mikäli pakollinen lisenssikäytäntö tulee voimaan SPKL ry:n hallituksen päätöksen mukaisesti 1.1.2018. TVA Pori on Satakunnan aktiivisin toko- ja RT-kokeiden järjestäjä, järjestäen vuodessa n. 8 koetta. Toko-kokeisiin ilmoittautuneiden määrä on laskenut pysyvästi sääntömuutoksen jälkeen ja kokeet jäävät nykyiselläänkin usein vajaiksi. Mikäli pakollinen ja porrastamaton lisenssimaksu otetaan käyttöön, pelkäämme kokeisiin osallistumisen vähenevän entisestään. Harrastajat, jotka haluavat kilpailla vain muutaman kokeen verran, jättävät jatkossa varmasti osallistumatta, sillä heille kokeen hinta nousee lisenssimaksun myötä kohtuuttoman korkeaksi.


Järjestämme kokeita pääasiassa syyskuusta huhtikuuhun, niin kutsutulla hallikaudella. Jatkossa useat harrastajat, jotka eivät ole ostaneet lisenssiä, jättävät loppuvuoden kilpailut seuraavalle kaudelle, jotta eivät joudu ostamaan mahdollisesti kahta lisenssiä peräkäin. Olemme aiemmin järjestäneet toko-kokeen aina myös tammikuussa, mutta emme tule tuota koetta anomaan vuodelle 2018 lisenssiuudistuksen vuoksi.


Ymmärrämme SPKL:n taloudellisen tilanteen ja sen aiheuttaman paineen maksujen nostoon, mutta tapa, jolla tätä pyritään toteuttamaan, ei aja harrastajien etua. Porrastamaton lisenssimalli suosii aktiivikilpailijoita, jotka kilpailevat useita kertoja vuodessa mahdollisesti useassa eri lajissa. Harrastajat, joiden tavoitteet ovat matalammalla, kärsivät lisenssimallista voimakkaasti. Tämä vaikuttaa suoraan kokeissa nähtävään rotukirjoon, mikä ei ole missään nimessä kannatettavaa. Rally-toko lajina on toiminut loistavana esimerkkinä siitä, miten kokeeseen osallistumisen matala kynnys lisää starttimääriä. Suunnitelmien toteutuessa matala kynnys osallistua kokeeseen on rally-tokonkin osalta historiaa. Koiraharrastuksen tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa harrastajissa, joille RT on helppo laji tutustua kokeisiin osallistumiseen. Nuorten ohjaajien starttimäärät ovat vuositasolla vähäisiä, jolloin heidän koemaksunsa nousevat myös koviksi.


Palveluskoirakokeissa kilpaillaan tyypillisesti vain muutamia kertoja kaudessa lajien luonteen vuoksi. Tämän lisäksi monet harrastajat tavoittelevat vain yhtä koulutustunnusta. Koulutustunnuksen saaminen yhden startin jälkeen on täysin mahdollista. Tämän lisäksi säännöt edellyttävät, että kokeeseen osallistuva henkilö on myös SPKL ry:n jäsenyhdistyksen jäsen. TVA Pori ry kokee, että lisenssi sekä yhdistysjäsenyyspakosta muodostunut hinta koulutustunnukselle on järjetön. Palveluskoiraliiton tulisi huolehtia siitä, että kilpailijoita riittäisi jatkossa myös kaikkiin kansallisiin lajeihin.


Kilpailutoiminta on mahdollista vain aktiivisen talkooväen avulla. Seurassamme on mm. tokon liikkeenohjaajia, jotka eivät kilpaile itse missään lajissa, mutta talkoilevat kotiseuralleen ilmaiseksi kerran vuodessa. Jatkossa tämän kaltaiset toimitsijat maksavat sekä kennelliiton jäsenmaksun että SPKL:n lisenssin saadakseen talkoilla. Koemme, että SPKL hankaloittaa lisenssisäädöksellään yhdistysten mahdollisuutta järjestää kokeita.


Koemme, että pakollinen vakuutus sekä ns. lehden vuosimaksu ovat täysin turhia osia lisenssissä. Pääosalla harrastajista on vapaa-ajan tapaturmavakuutus eivätkä päällekkäiset vakuutukset ole järkeviä. Lisenssiin kuuluvan vakuutuksen on suunniteltu kattavan vain koe- ja kilpailutoiminta, mikä tekee vakuutuksesta suppean. Kaikki harrastajat eivät ole myöskään kiinnostuneita osallistumaan lehden kustannuksiin.


Mikäli SPKL on pakotettu keräämään lisärahoitusta kilpailijoilta, tulisi liiton miettiä lisenssin porrastusta. Porrastuksessa tärkeää olisi huomioida mm. harrastajat joiden starttimäärä on vuosittain vähäinen, lapset/nuoret, toimitsijat sekä harrastajat joilla on jo tapaturmavakuutus.


TVA Pori ry ei myöskään koe, että Palveluskoirat – lehti nykyisellään palvelisi koiraharrastajia kaikissa liiton alaisissa lajeissa. Lehden sisällyttäminen lisenssiin tuntuu tarpeettomalta kustannuserältä monen koiraharrastajan mielestä. Lehden sisältö on toistaiseksi vahvasti suunnattu palveluskoiraharrastajille eikä lehti tuo lisenssille minkäänlaista lisäarvoa esimerkiksi koiratanssiharrastajan näkökulmasta. Tärkeiden asioiden tiedottaminen ei voi tänä päivänä perustua lehteen painettuun tiedottamiseen, vaan erilaiset sähköiset kanavat ja suorat sekä kohdennetut yhteydenotot jäsenyhdistyksiin tulee aktivoida välittömästi.


Toivomme, että Suomen Kennelliitto ry ottaa kattojärjestönä voimakkaasti kantaa SPKL ry:n suunnitelmiin ja ohjaa SPKL ry:ä palauttamaan lisenssiasian käsittelyyn sekä viemään sen vuosikokouksen käsiteltäväksi ennen päätöksiä.Terveisin


TVA Pori ry:n hallitus


Heidi Särkipaju, pj

Lisätietoja Heidi Särkipaju, 0440831018, heidi.sarkipaju@gmail.com

1 kommentti:

  1. "Kilpailutoiminta on mahdollista vain aktiivisen talkooväen avulla. Seurassamme on mm. tokon liikkeenohjaajia, jotka eivät kilpaile itse missään lajissa, mutta talkoilevat kotiseuralleen ilmaiseksi kerran vuodessa. Jatkossa tämän kaltaiset toimitsijat maksavat sekä kennelliiton jäsenmaksun että SPKL:n lisenssin saadakseen talkoilla. Koemme, että SPKL hankaloittaa lisenssisäädöksellään yhdistysten mahdollisuutta järjestää kokeita."
    Palveluskoiraliiton alaisissa ei-palveluskoiralajeissa toimivat tuomarit, koetoimitsijat ja liikkeenohjaajat eivät tarvitse lisenssiä.

    Vaikka korjaankin sanamuotoa, en ole lisenssin kannalla.

    VastaaPoista